TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri 
 

 

“Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Temel/orta Düzeyde SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi”
 
 
 
 
Doç. Dr. Bülent Kadri Gültekin 
 
 
 
Doç .Dr. Hüseyin Güleç
 
Uz. Dr. Erkal Erzincan
 
 
 
 
 
 
(2 oturum)
 
14 Ocak 2017 Cumartesi 1. Modül
28 Ocak 2017 Cumartesi 2.Modül
 
10:00-16:00
 
 
 
 
YER: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

İlk Modül:İstanbul Tabib Odası Kadıköy Şubesi:Rıhtım Caddesi Ülsel iş Merkezi no 18 kat 4 daire 8-Kadıköy http://www.istabip.org.tr/kadikoy-buro-iletisim
 
 
Başvurular This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Son kayıt tarihi: 31 Aralık 2016
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerine ücretsiz olup kayıtta öncelik verilecektir. Katılım 40 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

*TPD İstanbul şubesinin eğitimlerini  internet sitemizden (tpdistanbul. psikiyatri.org.tr ) ya da http://www. psikiyatritoplantilari.com  adresinden takip edebilirsiniz.   

*TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz .

 * Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri. org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 
*Dernek Adresi: Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sok. No:20 K:1 D:1 Taksim / Beyoğlu - İSTANBUL   Tel: 0212244 96 66 /67


Dr. Alişan Burak Yaşar
 
TPD İstanbul Şubesi YK adına
 
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
 
 
 
Eğitim İçeriği
 
 

 

 
 
 1. Bir makalenin anatomisi
 2. Bilimsel yayınlarda istatistik ve önemi
 3. Araştırma tipleri
 4. Kanıta dayalı tıp/psikiyatri
 5. Temel Kavramlar = p değeri, ortalamalar, değişken türleri,  güven aralığı vb.
 6. Tanımlayıcı İstatistikler
  1.  Merkezi eğilim ölçütleri (Ortalama, Ortanca, Mod)
  2. Yayılım Ölçütleri (Normal Dağılım, Standart Sapma, Varyans, Persantil)
 7. Oranların Karşılaştırılması
  1. Ki-kare Testi
  2. Fisher Testi
  3. McNemar testi
 8. Ortalamaların Karşılaştırılması
  1. Student t Testi/Mann – Whitney U
  2. Bağımlı Gruplar t Testi/Wilcoxon Testi
  3. Tek yönlü ANOVA/Kruskal  Wallis
9-Korelasyon Analizler
10-Çok değişkenli analizler 
 


 

 

Özgeçmiş
 
Doç.Dr.Bülent Kadri Gültekin

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ardahan’da mecburi hizmet sonrası başladığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini 2002 yılında bitirdi. Kars Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlama merkezinde 1 yıl Halk Sağlığı uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesinde psikiyatri eğitimine başladı. 2009 yılında mezun olarak Bolu İzzet Baysal Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi ve sonrasında Erenköy RSHEAH’de psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. 2014 yılında psikiyatri doçenti oldu. Halen Erenköy RSHEAH’de görev yapmaktadır.
Özellikle psikiyatri ile halk sağlığı uzmanlığının kesişim alanları olan epidemiyoloji, toplum psikiyatrisi, koruyucu psikiyatri, kanıta dayalı tıp/psikiyatri ilgilendiği alanlardır. Anksiyete bozuklukları ve varoluşçu psikiyatri ilgilendiği diğer psikiyatri alanlarıdır.

Doç.Dr.Hüseyin Güleç
 1989 yılında İsstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan uzmanlık eğitimi almış ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda göreve başlamıştır. 2010 yılında psikiyatride doçent olmuştur. Aynı tarihten itibaren eğitim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Bedenselleştirme, şizofreni, psikiyatride ölçme, uyku tıbbı, şiddet/saldırganlık, 
kişilik bozuklukları, nörobilim ve genel psikiyatri konularında çalışmaları bulunmaktadır. 
İletişim: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, Kadıköy, İstanbul
 

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uz.Dr.Erkal Erzincan

1983 Erzincan doğumludur. 2008 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş; 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

 

psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bingörl Devlet Hastanesi'nde bir süre çalışmıştır. 2014 yılı Aralık Ayından beri Erenköy Ruh ve Sinir 

 

Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaktadır. Biyoistatistik, Ruhsal Travma, Anksiyete Bozuklukları ilgilendiği alanlarıdır.

Wednesday the 30th. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates