TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri 
 
 
Ortadoğu’da Savaş ve Mültecilik Sorunu Sempozyumu
 
 
Moderatör:
 
 Prof. Dr. Ümit Biçer
 
 
Konuşmacılar:

Uzm. Klinik Psikolog Öznur Acicbe
 
Prof. Dr. Tamer Aker
 
Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi
 
 
 
21 Ocak 2017 Cumartesi
 
11:00-17:00
 
 
YER: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi
Şehit Muhtar Mah. Öğüt Sokak No: 20 K:1 Taksim
 
 
 
 
 

Not : Katılım 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.Lütfen kayıt yaptırınız. 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerine ücretsiz olup kayıtta öncelik verilecektir.
 
Üye olmayan katılımcılar için katılım bedeli 50 TL'dir.
*TPD İstanbul şubesinin eğitimlerini  internet sitemizden (tpdistanbul. psikiyatri.org.tr ) ya da http://www. psikiyatritoplantilari.com  adresinden takip edebilirsiniz.   
 
*TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz .

 * Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri. org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 
*Dernek Adresi: Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sok. No:20 K:1 D:1 Taksim / Beyoğlu - İSTANBUL   Tel: 0212244 96 66 /67
Dr. Alişan Burak Yaşar
 
TPD İstanbul Şubesi YK adına
 
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
 
 
 
 
 
Özgeçmişler ve Sunum Özetleri
 
  
 
 
 
1.  Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Psikososyal Destek Programı: Gözlemler & Zorluklar
 
Uzm. Klinik Psikolog ÖZNUR ACİCBE KARA
 
Sunum Özeti
 
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (Medecinc Sans Frontieres – MSF) silahlı çatışma, salgın hastalıklar ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren uluslar arası, bağımsız, tıbbi bir insani yardım kuruluşudur. Buna rağmen MSF'in Filistin topraklarındaki projeleri 20 seneyi aşkın bir süredir devam etmektedir. Günümüzde MSF Gazze, Nablus, Kudüs ve El Halil'de ruh sağlığı ve tıbbi destek projeleri yürütmektedir. Bu sunumda El Halil ruh sağlığı projesi özelindeki gözlemler psikososyal çerçeveden aktarılarak, MSF'in faaliyetleri ve sahadaki güçlükleri tartışmaya açılacaktır.  
 
 
 
Özgeçmiş
 
Psikoloji lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Psikolojik travma, özellikle de göçmen ruh sağlığı konularına odaklanmış olan mesleki çalışmalarını üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sürdürmüştür. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ndeki çalışmaları  psikolog, ruh sağlığı aktiviteleri yöneticisi, proje yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda ve farklı projelerde yaklaşık beş senedir devam etmektedir.
 
 2.  Düşmana Neden İhtiyacımız Var? Savaşın Ruhsal Kökenleri
 
​       Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi
 
 
 Sunum Özeti
 

Bu sunumda; düşmanlığın, çatışma ve yıkıcılığın ruhsal kökenleri üzerinde durularak Ortadoğu coğrafyasında süregiden savaşlar, çatışmalar ve düşmanlığın kökenleri ruhsal açıdan ele alınacak ve çatışma çözümü ve barış inşasına ruh sağlığı alanından yapılan katkılar ve çözüm yolları ele alınacaktır.

 
Özgeçmiş
 

1973 Ankara Doğumlu. Halen Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Psikiyatri Bölümünde çalışıyor. Psikiyatri Eğitimi, İki uçlu bozukluk, Ruhsal travma, Göç ve Kadın ruh sağlığı öncelikli ilgi alanları.  Türkiye Psikiyatri Derneği merkez Yönetim Kurulu’nda 2 dönem görev yaptı, Kadın Ruh Sağlığı ÇB’nin önceki koordinatörü ve halen Psikiyatri Eğitimi ÇB’nin koordinatörlüğünü yürütmekte.. TPD yayınları tarafından basılan kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı ve Barış Kitabı’nın editörlerinden.

 
 
 
 
3.  Savaşın Değişen Yüzü: Kilis'ten Ankara'ya
 
Prof. Dr. A. Tamer Aker
 
 
Sunum Özeti
 
 
Savaş son yıllarda farklı boyut ve sonuçları ile karşımıza çıkmaktadır. gerek süregiden iç savaş ve çatışmalar, gerek uluslarası müdahaleler dünya'da geniş ölçekli göçmen - mülteci sorunlarına da yol açmaktadır.Artan terör olayları ve canlı bomba saldırıları bu değişen yüzün diğer yansımalarıdır. Ruh sağlığı uzmanları savaşın insan sağlığını bozmaması için ortadan kaldırılması için yoğun çaba sarfetmektedirler. Bununla birlikte değişen savaş özelliklerinin insanlarda yarattığı ruhsal sonuçlara yönelik de yeni yaklaşım ve modelelr geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu sunumda Türkiye özelinde yaşananlar, savaşın Türkiye'ye etkileri ve ruh sağlığı alanında yapılmış olan ve yapılabilecekler tartışılacaktır.
 

 
 
Özgeçmiş
 
 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri eğitimine başladı. 1992'de PAUD İstanbul temsilciliği görevini devraldı ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nin kurucu üyelerinden oldu. 1996'da psikiyatri uzmanlığını ve 2000 yılındaki psikiyatri doçentliğini aynı kurumda aldı. 2002'de Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri AD'daki görevine başladı. Bu üniversitede Halk Sağlığı Bilim uzmanlığı'nı aldı. 2004 yılında Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı'nın kuruluşunda yer aldı. 2006'da psikiyatri profesörü oldu. 2015'de Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı AD'nın kuruluşunda görev aldı. Aynı Anabilim Dalı'nda doktora programının başlamasına katkıda bulundu.  Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)'nin kurucu üyesiydi. 2012-2014 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği MYK üyesi olarak görev aldı. Halen Bilgi Üniversitesi'nde Travma ve Afet Ruh Sağlığı Programlarında çalışmakta, Dünya Sağlık Örgütü'nün danışmanlığını yapmaktadır.
 
 
4. Prof. Dr. Ümit Biçer
 
 
 
 
Özgeçmiş
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve adli tıp uzmanlık eğitimini Adli Tıp Kurumu’nda 1993’de tamamladı. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD da göreve başladı. 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanını kazandı. 2006-2012 yıllarında Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü görevini yürüttü. Adli Tıp Uzmanları Derneği başkanlığı, Onur Kurulu Üyeliği, Tabip Odalarında Delegasyon ve Onur Kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2001- 2004 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda görev yaptı.1 Eylül 2016 tarihinde KHK ile üniversiteden İhraç edildi.BM, İstanbul Protokolü’nün yazımında, uluslararası ve ulusal eğitimlerinde yer aldı. Filistin’de 2003 de 2015 de “sağlık hakkına ulaşım konusunda” TTB ve TİHV ile birlikte yapılan ziyaretler ve raporlamalarda yer aldı. Mayınsız bir Türkiye Girişimi’nin çalışmalarında danışmanlık ve eğitim sorumluluğu görevlerini üstlendi. Adli tıp alanında: insan hakları ihlalleri ve işkenceler, Kitlesel katliamlarda olay yeri incelemeleri ve otopsilerin değerlendirilmesi; sağlık ortamında yaşanan hak ihlalleri; toplu mezarlara gömülen “faili belli cinayetlerin” araştırılması; sokağa çıkma yasakları ve insan hakları ihlallerinin değerlendirilmesi, çocuk istismarı, adli psikiyatri ve adli antropoloji alanında çalışmalar yürütmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wednesday the 30th. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates